Mourikis, Antonios, & Chrysostomos Kapetis. " PYXIDA." Qualitative and Quantitative Methods in Libraries [Online], 6.1 (2017): 105-112. Web. 26 Sep. 2020